ମାନିଲି ଯେ କେବେ ନା କେବେ ଥରେ

ମରିବା ଦରକାର

ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେ ନିଜେ ନିଜକୁ ହାଣିବି

ତା' ଜରୁରୀ ନୁହେଁ । 


ମାନିଲି ଯେ ଗାଁରେ ଘର କରିଥିଲେ ବେଳେବେଳେ 

ଭୋଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ

ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଜିତିବାକୁ ଥିବା ଲୋକର ବୋତାମ ଚିପିବି

ତା' ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ।


ମାନିଲି ଯେ କଦବା କ୍ୱଚିତ 

ବ୍ରତ ଉପବାସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ

ହେଲେ ସେଥି ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଥିଲେ ବି ହବିଷ ଖାଇବି

ତା' ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ।


ମାନିଲି ବନ୍ଧୁ ଯେ ଏହି ସହରରେ

ତୁମଠୁଁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି

ହେଲେ ମୋଠୁଁ ବଡ଼ ୱଫାଦାର ଯେ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି  

ତା' ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ।


ମାନିଲି ଯେ ଥରେ ହେଲେ ବି ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଜଣେ

ଭଲପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ

ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଶୈଳେନ ଯେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମକରିବ

ତା' ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ।