ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଏକ ଷ୍ଟଲ୍ ରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଦେଖୁଥିବା ପରିଦର୍ଶକମାନେ |

ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତତନ୍ତ, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି।

ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ୧୩୪ ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି |