ବଡ଼ି ପକାଇବା ଦିନର ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଚୋପାଛଡ଼ା ବିରି ଡାଲିକୁ ପାଣିରେ ଭିଜାନ୍ତୁ | ଡାଲିକୁ ଅତି କମରେ ବାର ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ | ତାପରେ ଡାଲିକୁ ଏକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ମୋଟାରେ ଵାଟନ୍ତୁ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ଶିଳରେ ବାଟି ପାରିବେ |

ବଡି ପକାଇବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ପାଣିକଖାରୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଏହାକୁ ସହଜରେ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ପାରିବେ | କଖାରୁର ଚୋପାକୁ ବାହାର କରି, ମଞ୍ଜିକୁ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ |

ଏକ ସ୍ଲାଇସର ସାହାଯ୍ୟ ରେ ଆପଣ କଖାରୁ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ କୋରି ଦିଅନ୍ତୁ | ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କୋରାକୁ ଏକ ସୂତା କପଡ଼ାରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ପୁଟୁଳିରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ |

ଉପଲବ୍ଧ ଶିଳ କିମ୍ବା କିଛି ଓଜନ ଜିନିଷ କଖାରୁ କୋରା ଉପରେ ରଖି ରାତି ପାଇଁ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ | କଖାରୁର ପାଣି ବାହାରିଯିବ |

ତାପରେ ବିରି ବଟାକୁ ଭଲରେ ଫେଣି ଦିଅନ୍ତୁ | ସେଥିରେ ଏକ ଚାମଚ ଜୁଆଣି ଏବଂ ଜିରା ମିଶାନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକ ହଜମକାରୀ ଏନଜାଇମ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ |

ତାପରେ କଖାରୁ କୋରାକୁ ବିରି ବଟାରେ ମିଶାନ୍ତୁ | ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡି ପକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ |

ବଡି ପକାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ତଳେ କିମ୍ବା ଖରା ପଡୁଥିବା ଜାଗାରେ ଏକ ଚାର୍ପାଇ କିମ୍ବା କାଠ ଶଯ୍ୟା ରଖନ୍ତୁ | ଏହା ଉପରେ ଏକ ସଫା ସୂତା କପଡା ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ | ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ବିରି ବଟାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ କପଡା ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ |

ବଡ଼ି ପକାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଚାଉଳ ପିଠଉ ଲଗାଇକି ଖରାରେ ସୁଖେଇଥିବା କୁଲା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ |

ଏହାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାରେ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ |

ତାପରେ ଏହାକୁ ବାହାର କରି ଓଲଟା କରି ଖରାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ ଶୁଖିଯିବ | ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଗଲେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ |

କେବଳ ବଡି ତିଆରି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଷ୍ଟୋର କରିବା ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ | ଏହାକୁ ଏକ ଏୟାର ଟାଇଟ୍ ପାତ୍ରରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ | ନଚେତ ଯଦି ବଡି ଆର୍ଦ୍ରତା ଅବଶୋଷଣ କରେ, ସେଥିରେ ପୋକ ଲାଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ |