ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ

ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ନାଳ ଏବଂ କେନାଲଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସଂଯୋଗ | ଏହା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ଧାମରା ଏବଂ ପାଟସଲା ନଦୀର ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏକ ନିଆରା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ |


ଭିତରକନିକା ବିଲୁପ୍ତ ଲୁଣି-ପାଣି କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଜନନ ସ୍ଥାନ, ଯାହା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଅଟେ | ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ୨୧୫ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି | ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ ସରୀସୃପ, ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି |


ଭିତରକନିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭାରତର “ମିନି ଆମାଜନ୍” ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା |