ଫଟୋ - ୱିକି କମନ୍ସ

ପୁଣି ଫେରିଆସିବାର ସର୍ତ୍ତ ରଖି
କେବେ କଣ କିଏ ଆଗକୁ ବଢେ ?

ଆଗରେ ଅଭେଦ୍ୟ ଅନ୍ଧାର,
ସେଠି ପାରିଜାତର ସହର,
ନା କଷି ହେଉନଥିବା ଗୋଲକଧନ୍ଦା,
ନା କେବେ ଶେଷ ହେଉନଥିବା
ଅଜବ ଗୋଟେ ଖାଲିପଣ
ତାକୁ କେବେ ପରଖିଛ ?

ଆଗକୁ ବଢିବା ହିଁ
ପାଦର ଧର୍ମ ଅବଶ୍ୟ !!

କିନ୍ତୁ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇ
ଦୁଇପାଦ ପଛକୁ ଫେରିବା ନ ଫେରିବାର
ସେ ଆନ୍ତରିକ ସଂଘାତକୁ
ଅନୁଭବିବା କେତେ
ହୋଇପାରେ କେତେ ମହାର୍ଘ ?

ଉଠିଯାଇଥିବା ପାଦ କଣ ସତରେ ପୁଣି ଫେରେ,
ପୁଣି ଫେରି ଆସିବାର ସର୍ତ୍ତ ରଖି
କେବେ କଣ କିଏ ଆଗକୁ ବଢେ ?