ଫଟୋ: ବିଲି କଲିନ୍ସ, ପୋଏଟ୍ରି ଫାଉଣ୍ଡେସନ

ମୂଳ ଇଂରାଜୀ - ବିଲି କଲିନ୍ସ୍
ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ - ନିଖିଳେଶ ମିଶ୍ର

ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହେ, କବିତାଟିଏ ନିଅ
ଆଉ ତାକୁ ଧରିରଖ ଆଲୁଅ ଆଗରେ
ରଙ୍ଗୀନ କାଚଖଣ୍ଡେ ପରି,

କିମ୍ବା କାନ ଡେର କବିତାର ଫେଣା ପାଖରେ ।

ମୁଁ କହେ, ମୂଷାଟିଏ ଛାଡ଼ିଦିଅ କବିତା ଭିତରକୁ
ଆଉ ଦେଖ କି ବାଗରେ ତା' ଭିତରୁ ବାହାରୁଚି ସିଏ,

ନହେଲେ ପାଦ ପକାଅ କବିତାର କୋଠରୀ ଭିତରକୁ
ଆଉ କାନ୍ଥରେ ହାତ ବୁଲାଅ, ଅଣ୍ଡାଳି ହୁଅ
ଆଲୁଅର ସୁଇଚ୍ ।

ମୁଁ ଚାହେଁ ସେମାନେ କବିତାର ଛାତି ଉପରେ
ଢେଉ ଖେଳନ୍ତୁ ଆଉ ହାତ ହଲାନ୍ତୁ
ବେଳାଭୂମିରେ ଲେଖାହେଇଥିବା କବିର ନାଁ ଆଡ଼େ ।

ଅଥଚ ସେମାନେ ଖାଲି ଚାହାଁନ୍ତି
କବିତାର ହାତଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିଦେବେ
ଗୋଟେ ଚଉକିରେ ଆଉ ଜୋର୍ ଜବରଦସ୍ତି
ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିଟିଏ ଆଦାୟ କରିନେବେ ତା'ଠାରୁ ।

ସେମାନେ କବିତାକୁ ପିଟିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି
ତା' ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବେ ବୋଲି ।