ଚିତ୍ର - ୱିକି କମନ୍ସ

ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଭାରେ ଉଇଁଆସେ କାହା ମୁହଁ
ଆଇନା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲେ
କାହା ମୁହଁ ଉଙ୍କି ମାରି ଚାଲିଯାଏ !

ଠାକୁର ଘର ଧୂପଦୀପ ସହ
କିଏ ଇଚ୍ଛାଟେ ହୋଇ ଧିରେଧିରେ
ପାଉଁଶ ହେଉଥାଏ !
ଫୁଟନ୍ତା ଚା ପତି ର ବାମ୍ଫରେ
ଦୁଇଟି ଛଳଛଳ ଆଖି ଭାସିଉଠେ ।

ନିଆଁ ହୋଇ ଜାଳୁଥାଏ
ଅଙ୍ଗାରଟେ ହୋଇ କୁହୁଳୁଥାଏ
ପ୍ରତିଟି ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରୀରେ ନୀଳ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ଚରୁଥାଏ...

ତୁମେ ନା ?

ଚାଲୁଥାଅ ଅହରହ ମୋ ସହ
ସବୁବେଳେ ଥାଅ , ପୁଣି ନ ଥାଅ
ସ୍ୱପ୍ନକୁ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା କରି ଭସେଇବାକୁ ହାତଠାରି ଡାକୁଥାଅ ।
ବିରହରେ ମିଳନ ଓ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରେମ ଅଛି ବୋଲି କୁହ ।
ମୁଁ ଜହ୍ନତାରାରେ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଥାଏ
ସେ ଆଖିକୋଣରେ ବୁନ୍ଦାଏ ଲୁହ ହୋଇ ହସୁଥାଏ ।

କିଏ ସେ .....
ତୁମେ ନା !
ଯାହାକୁ ମୁଁ ହୃଦୟରେ କଳାଜାଇ ପରି ଲୁଚେଇଥାଏ ।