ଫଟୋ - ୱିକି କମନ୍ସ

ବହି ପଢ଼ି ଲେଖିଲେ ବହି
ପୁନର୍ଲିଖନ ବୋଲି କହି
ପାଠକେ ଯାଆଂତି ଏଡ଼ାଇ
ନୂତନ କିଛି ମିଳେନାହିଁ

ବହିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଘଟଣା ପୁନଶ୍ଚ କରିଲେ ରଚନା
ଶବ୍ଦର ଅଦଳ ବଦଳ
ପାଏନି ସର୍ଜନାର ବଳ

ଗ୍ରଂଥରୁ ଗ୍ରଂଥ ହେଲେ ଜାତ
ଭାଷା ହୁଏନି ଉପକୃତ
ଭାଷାଟେ ହେଲେ ଜ୍ଞାନାଧାର
ପାଏ ସୁଖ୍ୟାତି ସମାଦର

ଲେଖକ ପାଇ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି
ନିଜ ମନକୁ ଦେଇ ଶାଂତି
ଉତ୍ତାରି ଯେତେ ବି ଲେଖଂତି
ପୂରାଂତି ସାହିତ୍ୟରେ ଭ୍ରାଂତି

କିଂବଦଂତୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ
କଲେ ବି ଦେଇ ମନ ଧ୍ୟାନ
ତହିଁର ସାହିତ୍ୟିକ ମାନ
ହୁଏନି ମୌଳିକ ସମାନ

ତେବେ ନାମ ଓ ଯଶ ପାଇଁ
ଲେଖକ ହୋଇଗଲେ ବାଇ
ପୁସ୍ତକ ହୋଇଥାଏ ପଣ୍ୟ
ସାହିତ୍ୟ ରୂପେ ନୁହେ ଗଣ୍ୟ

ଶୁଣାକଥାକୁ ପୁଣି କହି
କେବେ ବି ହାଲିଆ ନ ହୋଇ
ଯେ କହୁଥାଏ ଅନର୍ଗଳ
ସେ ବାଂଟେ ପଚା ଶଢ଼ା ଫଳ

ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୈଳୀ
ଯୋଗୁଁ ଶୁଣାଳି ଯାଏ ଭଳି
ସଭାରେ ଶୁଭେ କରତାଳି
ବାଗ୍ମୀଂକୁ ହୁଏନି ସଂଭାଳି

ବାଣୀ ହୋଇଲ ବ୍ୟବସାୟ
ଭାଷାର ମାନ ହୁଏ କ୍ଷୟ
ସାହିତ୍ଯ ହୁଏ ଅନାଦୃତ
ଭାଷାଟେ ହୋଇଯାଏ ଲୁପ୍ତ

ଲେଖକ ପାଠକ ସୁଷୁପ୍ତ
ଏହା ତ ନୁହେ ଏବେ ଗୁପ୍ତ
ଯେ ଯାହା ଭାବଂତି ଉଚିତ
ହୁଅଂତି ତା ସହ ସଂପୃକ୍ତ