ହବ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ

ମାର୍କେଟପ୍ଲେସ୍
ବ୍ୟବସାୟ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ
ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ
ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡିକ
 

ଦେବବ୍ରତ ଜେନା

କୁଆଡେ ଗଲା କେଜାଣି
ଓଡିଆ
କବି ସାରା ଜୀବନ ଋଣ ଶୁଝୁଥାଏ କବିତାରେ । ଏ ଋଣ ସମୟ ଓ ପ୍ରକୃତି ପାଖରୁ, ଜୀବନର ସଙ୍କଟ ଓ ଦୁର୍ବିପାକ ପାଖରୁ ଆଣିଥିବା ଋଣ