ସୀତାକାନ୍ତ ନନ୍ଦ

ଫଟୋଗ୍ରାଫର
ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଭାବନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ଏହାର ପ୍ରତିଛବିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ । ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲା ବୃତ୍ତିଗତ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛି ।

http://sitakantananda.com
ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଭାବନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ଏହାର ପ୍ରତିଛବିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ । ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲା ବୃତ୍ତିଗତ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛି ।