ଦୁଇ ଦିନିଆ ବାର୍ଷିକ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ୨୦୨୧

ଶନିବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ (ଏକାମ୍ର କାନନ) ରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ବାର୍ଷିକ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ


ଶନିବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ (ଏକାମ୍ର କାନନ) ରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ବାର୍ଷିକ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା | ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭିଜୁଆଲ୍ ଟ୍ରିଟ୍ ହେବ ବୋଲି ଆୟୋଜକ ମାନେ କହିଛନ୍ତି।