ଉଦଭାସ

"ଭାବ ରାଜେନ୍ଦ୍ର"ରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାବ ଓ ଶିଳ୍ପର ଆଉ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସର୍ଜନ ।


ଫଟୋ - କେଦାର ମିଶ୍ର

ଆହା କି ହେଲା ରେ
ଶ୍ୟାମ ତ ଆଉ ନାହାଂତି ଗୋପରେ, ବିଶ୍ଵରେ !
ଉପରେ ଈଶ୍ଵରୀ, ତଳେ
ଶୁଦ୍ଧ - ନିର୍ବସନା
ବୀଣାବାଦିନୀ ମୁଦ୍ରାରେ ଯମୁନାକୂଳରେ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣା ବିରାଜୁଛଂତି । ବିଚାରଂତି ମନେ
ଷୋଳସସ୍ର ଗୋପଜନ ଆଜ ହିଁ ରମିବା ବୃଂଦାବନେ ।

ବିଚାରଂତେ, ସଂଜ ଗଡ଼ି ବିଳସେ ଯାମିନୀ
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା - ସ୍ନାହାନ କରେ ମହାତମାଳିନୀ
ଅଦୃଶ୍ୟ ବୀଣାଳୁ ବ୍ୟାପେ ମୋହନ - ମନ୍ମନୀ ।

ଅଦୃଶ୍ୟରୁ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ, କ୍ଷଣକ୍ଷଣକେ ଦୃଶ୍ୟାଂତର ହୁଏ
ବୀଣା ସ୍ଥାନେ ପ୍ରଥମେ ଲଳିତା
ତାପରେ ବିଶାଖା
ତାପରେ ଗୋଟିକିଗୋଟି ନାନା ଗୋପୀ
ମେଘା ମାୟା ଛାୟା ବର୍ଷା
ଚିତ୍ରା ଶୂନ୍ୟା ଦୀର୍ଘା କୃଶା
ଅକ୍ଷରା ଅବର୍ଣ୍ଣା ଚଂଦ୍ରାବଳୀ ସୁଲେଖା ସୁରେଖା
ବୀଣାସ୍ଥାନେ ଉଦଭାସଂତି ଏକାଂତରୀ ହୋଇ
କ୍ଷଣିକା ଲଗ୍ନିକା ।

ଶେଷରେ ଆସଂତି, ଦେଖ, ବୀଣା ରୂପେ
ବିଦେହା ଶ୍ରୀରାଧା
ଆହା କି ଯୁଗଳମୂର୍ତ୍ତି ଦିଶେ ଅଧା - ଅଧା
ଇହା ଓ ଅଖିଳା
ଆଂଗୁଠି ଆଉ ବୀଣାର ଦରସ୍ଵଚ୍ଛ ନାଚନାଚ ଆଭା:
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣା - ଶ୍ରୀରାଧା ।

ଏ କି ନାଦ ରେ ସଂଗିନୀ
ଭୂମାପ୍ରାଣେ ଉଠଇ ଝଂକାରି...
ଭୋଗେ, ବଖାଣି ପାରେନା ଏହି କବି:

ରାଜେଂଦ୍ରକିଶୋରୀ ।।