ଫଟୋ - କେଦାର ମିଶ୍ର

କୃତକର୍ମର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ-ଧାସ
ନିଭିନି ଏଯାଏ,
ଆବୋରି ରଖିଛି ମୋତେ
ଗୂଢ଼ ଉଦଭାସରେ
ନୈମିଷ ଐତିହାସିକ ବିଚ୍ଛୁରଣରେ
ଦୈବ ଓ ପୁରୁଷକାରର ମାନକ-ରେଖାରେ
ଭବ ଭାବୋତ୍ତରର ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ...

ସୋଚ୍ଚାର କଂଠ ଓ ଓଷ୍ଠ, ଚକ୍ଷୁ, ମନ,
ଜୈତ୍ରୀର ମହାଗାନରେ ଅପ୍ରତିଭ
ଅଂତଃସ୍ଥ ନମ୍ରତା
କି ଅପୂର୍ବ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବସ୍ତୁରେ ବସ୍ତୁରେ...

ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥଳ,
ସଖ୍ୟାଂକିତ ପ୍ରେତଲୋକ, ଗତିର ଗୁମର
ଏକାଂତରୀ ଦ୍ୟୁତି - ଛଟା, ଚତୁର୍ଥୀର
ବଂକିମ ଶଶାଂକଲେଖା,
ଦିଗବିଦିଗ ଶିହରଣ - ଦେଖିବାରେ ଶୁଣିବାରେ ଛୁଇଁବାରେ ଶୁଂଘିବାରେ
ଲେହିବାରେ ଶୋଷିବାରେ
ଭାବି ରହିବାରେ...

କୃତକର୍ମର କ୍ରମଶଃପଣ
ସରି ସୁଦ୍ଧା ନିଭିନି ଏଯାଏ,
ବ୍ୟାପ୍ତି ଇହ ଇହୋତ୍ତରେ, ଘୋର ଅଦୃଷ୍ଟରେ...

ଭୂରି ଭୂରି ସର୍ବହିତ
ସମାହିତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସରୀସୃପ ନର ଓ କିନ୍ନର
ଅସୁର, ଅମର,
ଉଚ୍ଚକିତ ଋତୁଚକ୍ର, ଆଦ୍ୟ ଯୌବନ - ପ୍ରପାତ
ମଧୁ - ବୃଦ୍ଧାୟନ
ମୃତ୍ୟୁ ରସାୟନଭରା ଜୀବନଯାପନ