ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରହରାଜ

ପାଶୋରା ନଈର ଡାକ
ଓଡିଆ
ନଈ ଓ ପ୍ରେମର ଏ ଏକତାଳୀୟ ଗତି, ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରବାହର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସହଯାତ୍ରା ।
କାବୁଲିବାଲା
ଓଡିଆ
କବିତାଟି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଏବେର ଅବସ୍ଥା ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ "କାବୁଲିବାଲା" ଗପର ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ଏକ ସର୍ଜନଶୀଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ।

Language: English - Odia - Change