ବାଦଲ ମହାନ୍ତି

ଶୀତରାତି
ଓଡିଆ
ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶୀତରାତି ଯିଏ କାଇଦା କରି ମାଗି ନେଲା ମୋ ଠୁ ସେ ଆଉ ଫେରାଇଲା କୋଉଠି ? - ଫେରା ହୋଇନଥିବା ସେ

Language: English - Odia - Change